BWT Best Water Technology 2020-05-18T09:33:32+00:00

Kalkfrit vand giver store besparelser på drifts- og varmeregningen.

Dyre reparationer af cisterner, toiletter og vandhaner undgås.

Forbrug af kemikalier halveres, og energiforbruget mindskes.

Kalkfrit vand i større ejendomme

Uden kalk, der sætter sig som aflejringer i varmesystemet og øvrige installationer, vil man opnå store besparelser. Det vil give øget levetid på alle installationer, færre beboerhenvendelser, lavere driftsomkostninger samt markant lavere energiforbrug. Selv helt nye installationer kalker til på kort tid, og med tiden bliver problemerne med kalk og kalkslam kun større.

Fordele ved kalkfrit vand

 • Ingen kalkaflejringer i varmtvandsbeholderen og varmesystemet
 • Ingen kalkaflejringer ved alle tappesteder i badeværelser og køkkener hos beboerne
 • Færre beboerhenvendelser om reparationer på grund af kalk
 • Ingen strafafgifter på grund af høj returtemperatur på fjernevarmevandet
Undgå kalk i varmtvandsbeholderen | BWT vand til lejligheder | ejendomme.bwt.dk

Med blødgjort vand undgår du kalkaflejringer i varmtvandsbeholderen.

Bliv kontaktet med priser og information
Tilfredse beboere får en nemmere hverdag | BWT vand til lejligheder | ejendomme.bwt.dk
Tilfredse beboere får en nemmere hverdag | BWT vand til lejligheder | ejendomme.bwt.dk

Store besparelser uden kalk i vandet

Investeringen i et blødgøringsanlæg vil være tjent hjem på få år alene på grund af besparelsen på varmeregningen. Men ejendommen vil med tiden også få markant lavere drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Energibesparelser

En belægning på blot 1 mm kalk på varmefladerne i varmevekslere, kedler og varmtvandsbeholdere kan øge energiforbruget med op til 10%. Med kalkfrit vand øges energiforbruget ikke unødigt.  Derudover giver kalkfrit vand et lavere energiforbrug på cirkulationspumper på grund af mindre modtryk, da rørene ikke stopper til med kalk.

Bedre udnyttelse af fjernvarmen

Kalken betyder også, at fjernvarmevandet ikke udnyttes tilstrækkeligt og dermed gives tillægsafgifter på grund af høj returtemperatur. Med kalkfrit vand afgives varmen fra fjernvarmevandet bedre, og man undgår at skulle betale en tillægsafgift.

Lavere drifts- og vedligeholdelsesudgifter

Kalk koster dyrt på driften.  Kalk forringer levetiden på alle installationer og giver øgede udgifter til vedligeholdelse af ejendommen. Kalk i rør, toiletter, blandingsbatterier og kedler giver merarbejde til ejendommens medarbejdere og skaber problemer for beboerne.

Fordele ved kalkfrit vand i ejendomme

 • Vandbesparelse pga. færre løbende toiletter og dryppende vandhaner
 • Ingen dyre reparationer af cisterner, toiletter og blandingsbatterier
 • Lavere energiforbrug og ingen tillægsafgift
 • Mindre tryktab og pumpeenergi
 • Mindre slid på pumper og ventiler – alle installationerne får længere levetid
 • Lavere serviceudgift i varmecentralen og færre beholderrensninger
 • Ingen brug af kemikalier til afsyring af brugsvandsvekslerne
 • Unødige reparationer af f.eks. vaskemaskiner undgås
 • Doseringen af vaskepulver og skyllemiddel kan halveres

Tilfredse beboere får en nemmere dagligdag

Den meste kontante fordel er, at man kommer til at spare en masse penge på varmebudgettet. Energiforbruget i ejendommen vil falde, og det kommer alle beboere til gavn, når næste varmeregnskab laves.

Det er slut med kalk i toilettet, håndvasken, på armaturer og fliser. En anden stor vinder er miljøet, når der udledes færre kemikalier med mindre brug af skrappe rengøringsmidler. Derudover kan beboerne halvere forbruget af sæbe og spare på elregningen.

Se alle fordelene på bwtvand.dk.

Sådan bliver vandet kalkfrit

Kalk fra vandet fjernes med et blødgøringsanlæg. Når anlægget er installeret, passer det sig selv og kalder kun, når der skal påfyldes salt.

Blødgøringsanlægget installeres bedst lige efter hovedvandmåleren, hvor vandet kommer ind i ejendommen. Installationen kræver, at der findes strøm og et afløb i nærheden af, hvor anlægget skal installeres. Et blødgøringsanlæg skal tilsluttes af en autoriseret VVS-installatør. Når vandet løber gennem anlægget, fjernes kalken fra vandet, og der leveres kalkfrit vand til hele ejendommen.

Legende let vedligeholdelse

Når blødgøringsanlægget ikke kan optage mere kalk, skal det renses og regenereres. Denne proces begynder automatisk og anlægget leverer kalkfrit vand under regenerationen. Regenereringen sker ved hjælp af en mild saltopløsning. Det eneste, driftspersonalet skal gøre, er at tilføre BWT-salttabletter i saltbeholderen, som placeres ved siden af anlægget.

Godkendt til drikkevand | BWT vand til lejligheder | ejendomme.bwt.dk

Godkendt til drikkevand

BWT’s produkter har DVGW-certifikat fra Tyskland og må dermed anvendes til drikkevand i Danmark.  Produkterne testes regelmæssigt for overholdelse af regler vedrørende sikkerhed, hygiejne og miljøbeskyttelse.

BWT Rondomat Duo 3

Anlægget kan forsyne op til 50 lejligheder.

BWT Rondomat Duo 6

Anlægget kan forsyne mellem 50 og 100 lejligheder

BWT Rondomat Duo 10

Anlægget kan forsyne mellem 100 og 200 lejligheder.

Bliv kontaktet af en BWT konsulent

Er du bygherre, ingeniør, varmetekniker, ejendomsinspektør, boligadministrator eller sidder du i boligforeningens bestyrelse, så udfyld formularen nedenfor.

Bor du i villa, henvises du venligst til www.kalkfrithjem.dk

 • Ved bestilling bliver du kontaktet af en BWT konsulent vedrørende priser og information. Samtidig får du mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev.